Lớp tiếng Việt trường Đại học cộng đồng Trúc Bắc tuyển sinh( lớp dành cho người lớn ).

By Bibi Tran - 22:20

Lớp tiếng Việt trường Đại học cộng đồng Trúc Bắc tuyển sinh( lớp dành cho người lớn ).
新竹縣竹北社區大學。107 年秋季班 - 越南語及越南文化- 招生中
授課講師: 陳秋賢 Bibi Tran

1.初階1班
上課時間:107年9月10 開課,每週一晚上7:00 - 10:00,共12週
上課地點:中興國小(新竹縣湖口鄉吉祥街43號)

2. 初階2班
上課時間:107年9月11 開課,每週二晚上7:00 - 10:00,共12週
上課地點:六家國小 (新竹縣竹北市嘉興路62號)
學費:學分費1600元,場地費200元,保險費 200元,報名費200元 (舊生免繳報名費)。
報名電話: 新竹縣竹北社區大學03 553 3094 (週一至週五,下午2點至9點)
報名網址: https://zb.hccu.org.tw/course/


  • Share:

You Might Also Like

0 nhận xét