Giao lưu trao đổi kinh nghiệm giảng dạy

By Bibi Tran - 22:14

參與 「苗栗縣107年度 – 社區大學講師交流工作坊」。與3位獲得「106年度優良課程」老師分享教學經驗。
Tham dự cuộc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy giữa các giáo viên của các trường Đại học cộng đồng thuộc huyện Miêu Lật.
Mình cùng với 3 giáo viên khác đạt giải  bộ môn xuất sắc năm 2017 đã lên chia sẻ về kinh nghiệm dạy học.

  • Share:

You Might Also Like

0 nhận xét