Lễ báo cáo thành quả lớp tiếng Việt trường Trúc Nam

By Bibi Tran - 14:45

竹南國小新住民學習中心越南語班期末成果發表會。越南美食由姊妹們親手自做的。
越南電視台 VTC 10 報導。RTI 廣播電台報導。記者: Lâm Tuyết, Lệ Phương
http://vietnamese.rti.org.tw/whatsOn/?recordId=54034
Lớp tiếng Việt trường tiểu học Trúc Nam tổ chức Lễ báo cáo thành quả cuối kỳ. Món ăn Việt Nam do các chị em tự tay làm.
Đài truyền hình Việt Nam VTC 10 và Đài phát thanh RTI đưa tin. http://vietnamese.rti.org.tw/whatsOn/?recordId=54034

大家與校長合影。Mọi người chụp ảnh với Hiệu trưởng.學生表演越南歌「送老師花朵」。Học sinh biểu diễn bài “ Bông hoa tặng cô ”.學生表演越南歌「學數」。Học sinh biểu diễn bài 
“ Tập đếm ”.學生表演越南歌「越南字母歌」。Học sinh biểu diễn bài “ Bài hát chữ cái tiếng Việt ".
  • Share:

You Might Also Like

0 nhận xét